CIRRICULUM VITAE


Urodzony:
  10 września 1969 r. w Łomży
Stan cywilny:
  żonaty, córka Wiktoria
Wykształcenie:
 • 1990-1995 studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Historii
 • 1997 Studia Podyplomowe z Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania
  (Uniwersytet Gdański),
 • 2001 doktor nauk humanistycznych – historia (Uniwersytet Wrocławski)
Praca zawodowa:
 • 1995-97 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży
 • 1997-99 doradca metodyczny dla nauczycieli historii szkół średnich w woj. łomżyńskim
 • 1998-99 prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu Kreator
 • 1998-99 przewodniczący regionalnej grupy przedmiotowej z historii, członek krajowego zespołu Programu Nowa Matura
 • 1997-2001 nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
 • 1999-2003 – wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
  im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 • 2001 – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
Działalność w organizacjach pozarządowych:
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Narew” (Łomża)
 • Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Zarządu Oddziału Łomżyńskiego
 • Akademia Społeczna Oddział w Łomży
 • Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży
 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
Zainteresowania:
  numizmatyka, wędkarstwo, przemiany społeczno-polityczne lat 1945-90
Copyright © Krzysztof Sychowicz 2006