PUBLIKACJE


Wykaz prac wydanych drukiem:

Materia造 o charakterze edukacyjnym
Materia造 popularno-naukowe
Opracowania naukowe
Artyku造 naukowe
Recenzje

  Materia造 o charakterze edukacyjnym
1. Matura 1999. Matura z historii, opr. J. Dworakowski, J. Schabie雟ki, K. Sychowicz, υm瘸, Bia造stok, Suwa趾i 1999
2. W walce o woln Polsk. Obw鏚 υm篡雟ki SZP – ZWZ – AK – AKO – WIN w latach 1939 – 1947. Materia造 dla nauczycieli i uczni闚 III LO w υm篡, opr. B. Bac豉wski, J. Cie郵ewski, K. Sychowicz, υm瘸 2002 (materia do u篡tku szkolnego)
3. Scenariusz lekcji „Realia stanu wojennego”, opr. K. Sychowicz, D. Iwaneczko, R. Ziobro, [w:] Teki edukacyjne „Stan wojenny”, Warszawa 2002

  Materia造 popularno-naukowe
1. Pakiet edukacyjny „Podziemie niepodleg這軼iowe na terenie wojew鏚ztwa bia這stockiego w latach 1944 – 1956”, opr. J. Ku豉k, K. Sychowicz, Bia造stok 2001
2. Stan wojenny na Suwalszczy幡ie ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem sytuacji w o鈍iacie, [w:] G這s serca. Biuletyn Informacyjny Parafii Naj鈍i皻szego Serca Pana Jezusa w Suwa趾ach, nr 2 (204), Rok VII, 13 I 2002
3. „Za” czy „Przeciw”?, Biuletyn IPN, nr 12 (23) 2002
4. 奸adami Stanis豉wa Cie郵ewskiego, ps. „Lipiec”, [w:] Zeszyty υm篡雟kie, nr 4/16/2002
5. Historia pewnej tablicy, Biuletyn IPN, nr 7 (30) 2003
6. Silni, zwarci, gotowi?, Biuletyn IPN, nr 8-9 (31-32) 2003
7. Zaj璚ie Grajewa przez oddzia造 Armii Krajowej Obywatelskiej 8-9 V 1945 r., [w:] Zapis. Grajewskie Zeszyty Historyczne, nr 2 (10) IV/VI 2003
8. Walcz帷 o woln i niezale積 Polsk, Echo Wysokiego, nr 15/2004
9. 畝dnych cud闚, Biuletyn IPN, nr 10(45) 2004
10. Walka z krzy瘸mi w szko豉ch na terenie woj. bia這stockiego w okresie stanu wojennego, Biuletyn Klubu Wi瞛ionych, Internowanych, Represjonowanych –Bia造stok, nr 11/XII 2004
11. M這dzie Polski p馧nocno-wschodniej w okresie stanu wojennego, Biuletyn Klubu Wi瞛ionych, Internowanych, Represjonowanych – Bia造stok, nr 11/XII 2004
12. Represje wobec duchowie雟twa katolickiego w woj. bia這stockim w latach 1945-1956, [w:] S這wo. Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej w Bia造mstoku, nr 17/XII 2004

  Opracowania naukowe
1. J. Schabie雟ki, K. Sychowicz, Marzenia o Orle w koronie. Nauczyciele i m這dzie Polski p馧nocno-wschodniej wobec w豉dzy w latach 1980-1986, Bia造stok 2004
2. Ziemia 這m篡雟ka i jej mieszka鎍y w latach 1944-1956, υm瘸 2005
3. T. Dudzi雟ki, K. Sychowicz, Grajewo w XX wieku, Grajewo 2005

  Artyku造 naukowe
1. Wsp馧dzia豉nie Krzysztofa Grzymu速owskiego z Janem Sobieskim (1668 – 1676), [w:] 奸御ki Kwartalnik Historyczny Sob鏒ka, R (1996), nr 1-3
2. Zarys dzia豉lno軼i Krzysztofa Grzymu速owskiego za panowania Micha豉 Korybuta Wi郾iowieckiego w 鈍ietle 闚czesnych pism politycznych, [w:] Z bada nad Rzeczypospolit w czasach nowo篡tnych, Wroc豉w 2001
3. Ekonomiczne i polityczne pod這瞠 kryzysu w豉dzy w grudniu 1970 r. Wyst徙ienia robotnicze na Wybrze簑, [w:] Zeszyty Naukowe WSZ i P im. B. Ja雟kiego, nr 8, υm瘸 2001
4. Adam Ch皻nik, [w:] S這wnik biograficzny bia這stocko-這m篡雟ki, Bia造stok 2002
5. Stanis豉w Cie郵ewski, [w:] S這wnik biograficzny bia這stocko-這m篡雟ki, Bia造stok 2002
6. ks. Kazimierz Lutos豉wski, [w:] S這wnik biograficzny bia這stocko-這m篡雟ki, Bia造stok 2002
7. Dzia豉lno嗆 aparatu bezpiecze雟twa w woj. olszty雟kim przed „odwil膨 popa寮ziernikow” w 鈍ietle sprawozda Wojew鏚zkiego Urz璠u do Spraw Bezpiecze雟twa Publicznego w Olsztynie (lata 1955-1956), [w:] Znad Pisy, nr 11/2002
8. O鈍iata 這m篡雟ka w 鈍ietle materia堯w Urz璠u Bezpiecze雟twa Publicznego, [w:] Ziemia υm篡雟ka, t. 7, υm瘸 2003
9. Kilka s堯w o likwidacji „Caritas”, [w:] Ziemia υm篡雟ka, t. 7, υm瘸 2003
10. Duchowie雟two Bia貫gostoku jako obiekt zainteresowania Urz璠u Bezpiecze雟twa Publicznego w latach 1945-1947, [w:] Szkice do dziej闚 Bia貫gostoku, Bia造stok 2003
11. E. Bobowik, K. Sychowicz, Walka z religi w szko豉ch na terenie powiatu bia這stockiego w latach 1950-1956. Zarys problematyki, [w:] Szkice do dziej闚 Bia貫gostoku, Bia造stok 2003
12. Sytuacja polityczna i gospodarcza Wielkopolski w okresie potopu szwedzkiego na przyk豉dzie dzia豉lno軼i kasztelana pozna雟kiego Krzysztofa Grzymu速owskiego, [w:] Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Ja雟kiego, nr 11/2002
13. Krzysztof Grzymu速owski jako cz這nek antydworskiej opozycji magnackiej, [w:] W豉dza i presti. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Bia造stok 2003
14. bp Stanis豉w Kostka ㄆkomski, [w:] S這wnik biograficzny bia這stocko-這m篡雟ko-suwalski, t.2, Bia造stok 2003
15. Romuald Kozio, [w:] S這wnik biograficzny bia這stocko-這m篡雟ko-suwalski, t. 2, Bia造stok 2003
16. ks. Drozd Aleksander, [w:] Konspiracja i op鏎 spo貫czny w Polsce 1944-1956. S這wnik biograficzny, t. II, Krak闚-Warszawa-Wroc豉w 2004
17. Janucik Mieczys豉w, [w:] Konspiracja i op鏎 spo貫czny w Polsce 1944-1956. S這wnik biograficzny, t. II, Krak闚-Warszawa-Wroc豉w 2004
18. Putra Aleksander, [w:] Konspiracja i op鏎 spo貫czny w Polsce 1944-1956. S這wnik biograficzny, t. II, Krak闚-Warszawa-Wroc豉w 2004
19. Polityka w豉dz wobec duchowie雟twa archidiecezji wile雟kiej z siedzib w Bia造mstoku w latach 1945-1949, [w:] Studia i materia造 do dziej闚 najnowszych ziem p馧nocno-wschodnich Polski (1939-1989), Bia造stok 2004
20. Sytuacja duchowie雟twa katolickiego w diecezji warmi雟kiej w latach 1954-1959 – wybrane problemy, [w:] Znad Pisy, nr 12 2003
21. Biskup Stanis豉w Kostka ㄆkomski na ziemi υm篡雟kiej, [w:] Ziemia υm篡雟ka, t. 8, υm瘸 2004
22. ORMO i MO na Ziemi υm篡雟kiej wobec inwazji na Czechos這wacj w 1968 r., [w:] Ziemia υm篡雟ka, t. 8, υm瘸 2004
23. Dzia豉nia w豉dz wobec Ko軼io豉 katolickiego w diecezji 這m篡雟kiej w latach 1945-1949, [w:] Studia υm篡雟kie, t. XV, υm瘸 2004
24. Okoliczno軼i upa雟twowienia organizacji „Caritas” na terenie woj. bia這stockiego w pocz徠kach 1950 r., [w:] Studia Podlaskie, t. XIV, Bia造stok 2004
25. Dzia豉nia WUBP w Bia造mstoku oraz propaganda w豉dz w zwi您ku z procesem bp Czes豉wa Kaczmarka, [w:] Mi璠zy Wis陰 a Pilic, t. 5, Kielce 2004
26. Ziemia υm篡雟ka w latach 1939-1941. Wybrane problemy, [w:] Zeszyty Regionalne, nr 2/2004, Zambr闚 2004
27. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpiecze雟twa wobec Ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych 1945-1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004 (praca zbiorowa)
28. Ko軼i馧 katolicki i Cerkiew prawos豉wna na Bia這stocczy幡ie wobec powstania NSZZ „Solidarno嗆”, [w:] Pocz徠ki „Solidarno軼i” w p馧nocno-wschodniej Polsce (1980-1981), pod red. T. Danileckiego, Bia造stok 2005
29. Bp Czes豉w Falkowski wobec dzia豉 w豉dz pa雟twowych i administracji w latach 1949-1956, [w:] Biskupi diecezji 這m篡雟kiej, pod red. T. Kowalewskiego i J. ㄆpi雟kiego, υm瘸 2005

  Recenzje
1. Recenzja pracy Cz. Brodzickiego „υm瘸 i powiat 這m篡雟ki w latach II wojny 鈍iatowej i trudnych latach powojennych”, [w:] Studia i materia造 do dziej闚 najnowszych ziem p馧nocno-wschodnich Polski (1939-1989), Bia造stok 2004
2. Recenzja opracowania „Rys monograficzny dzia豉lno軼i Dru篡ny Weteran闚 – Harcerzy Ziemi υm篡雟kiej – Kr璕u Senior闚 im. Leona Kaliwody na tle skautingu 鈍iatowego i polskiego. Jest taka dru篡na”, t. 1-2, , [w:] Studia υm篡雟kie, t. XV, υm瘸 2004
Copyright © Krzysztof Sychowicz 2006